Prosessi

Kaivosten ja teollisuuden yleisin ongelma ovat kiristyvät ympäristöviranomaisten vaatimukset ympäristön päästöjen, etenkin sulfaattien osalta. Sulfator-menetelmässä kaivosten ja teollisuuden prosessivesien sisältämät sulfaatit muutetaan raaka-aineena uudelleen käytettäväksi alkuperäisessä prosessissa tai kaupallisesti hyödynnettäviksi tuotteiksi . Sulfator-prosessi mahdollistaa sekä sulfaateista saatavan rikin että prosessiveden energiataloudellisesti edullisen kierrätyksen ja luo pohjan teollisuuden kestävälle kehitykselle.